Herringløse Agilitycenter © 2009

 

Kontakt

 

 

Herringløse Agilitycenter

Kalkgravsvej 15, Herringløse

4000 Roskilde

 

Holdplanlægning & udlejning:

Nete Trorup

email: nete@agilitycenter.dk

mobil: +45 2616 4091

 

Hjemmeside:

Martin Mehlsen

email: martin@agilitycenter.dk

mobil: +45 2093 7199

 

 

 

Priser og Regler

 

 

Priser pr. 20. februar 2012

 

Indendørs hal - time hverdag inden 14

200,-

                     - time hverdag efter 14

250,-

                     - time weekend

250,-

                     - hel dag

1800,-

                     - hel weekend

3000,-

 

Græsareal - time

100,-

 

 

Regler pr. 1. februar 2014

 

Generelt

 • Træning på Herringløse Agilitycenter er for egen risiko, og centeret kan ikke drages til ansvar for skader på hund eller fører, med mindre disse skyldes særlig grov forsømmelighed fra centerets side.

 

 • Centerets redskaber, inventar og grønne områder må kun bruges til dets tiltænkte formål.

 

 • Enhver har pligt til at oplyse centeret om observerede skader på såvel bygninger som inventar, således at centeret kan foranledige en udbedring af forholdene.

 

 • Centerets anvisninger skal i alle henseender følges.

 

 • Brud på centerets regler kan medføre bortvisning.

 

 • Hårdhændet håndtering af hunde er under ingen omstændigheder tilladt i Herringløse Agilitycenter, og vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

 

Forsikring og vaccination

 • Det er ejerens/førerens ansvar at enhver hund de træner på Herringløse Agilitycenter er vaccineret, og således beskyttet mod de mest altmindelige og smitsomme sygdomme. Er hunden syg (kennelhoste eller lignende), medtages den selvfølgelig ikke på centerets område.

 

 • Det er ejerens/førerens ansvar at medbragte hunde er forsikret med udvidet ansvarsforsikring.

 

 • Centeret kan til enhver tid kræve at se dokumentation for at hunden er korrekt vaccineret og forsikret.

 

Bookning og betaling

 • Bookning kan foretages ved direkte kontakt til Herringløse Agilitycenter (kontaktoplysninger findes øverst på siden).

 

 • En times træning begynder på det hele klokkeslet, og timen slutter 55 minutter senere (eks. 18:00-18:55), således at der er 5 minutter til at forlade hallen inden de næste skal til.

 

 • Træning i centeret skal forudbetales, og bookede træningstider er først reserveret når centeret har modtaget betalingen.

 

 • Ved aflysning af bookingen mindre end 24 timer før bookingstart tilbagebetales halleje/baneleje ikke, med mindre dette skyldes ekstraordinære omstændigheder.

 

 • Individuelle reserverede træningstimer kan aflyses af centeret, hvis centeret udlejes til heldagsarrangementer. Ved aflysning betales leje tilbage, eller en alternativ tid aftales.

 

 • Ved bortvisning refunderes baneleje, halleje og/eller træningsgebyrer ikke!

 

I indendørs hallen

 • Alle hunde er grundigt afluftet inden træningsstart.

 

 • Træning foregår i fodtøj beregnet til indendørs brug

 

 • Al brug af harpiks på hundenes poter vil medføre øjeblikkelig, permanent bortvisning!

 

 • Hvis en hund gør sig ren i hallen påhviler det føreren at rydde op og gøre rent efter den som anvist, med de af centeret udleverede midler.

 

 • Så vidt muligt tages kun de hunde der træner med ind i hallen.

 

 • Der er ikke adgang for tæver i løbetid, med mindre disse under hele opholdet i hallen er iklædt løbetidsbukser.

 

 • Det er tilladt at efterlade agilityforhindringerne hvor de har været i brug efter endt træning.

 

På græsarealet

 • Det påhviler alle brugere at efterlade udendørsarealerne fri for affald og efterladeskaber, såvel egne, som utilsigtet efterladt af andre.

 

På fårefolden

 • Selvtræning på fårefolden er ikke tilladt. Dette for at sikre at fårene ikke lider overlast i træningssituationen.

 

 • Det er kun tilladt at træne i træningsfolden på de får der er der. Får på andre folde er ikke til at træne på!

 

 • Det påhviler alle brugere at efterlade fårefolden fri for affald og hundes efterladenskaber, såvel egne, som utilsigtet efterladt af andre.

 

Dispensationer

 • Der kan dispenseres for meget, men kun imod forudgående aftale med Herringløse Agilitycenter.

 

 

 

 

 

 

 

Bankoplysninger

 

Nordea

Reg. Nr. 2314

Konto Nr. 6266217941

Herringløse Agilitycenter | Kalkgravsvej 15, Herringløse | 4000 Roskilde